Kost een veelvoud aan inzet van futures (multiplier) een veelvoud aan abonnement?

De kost van ons abonnement blijft gelijk, ook al gaat u de multiplier inzetten. Dus u betaalt niets meer, ook al gebruikt u meer futures.